Amazing facts of the National food of India!

Food has various impacts on human life other than only cuisine or culinary art. Surprisingly even literature ,drama couldn’t resist themselves from this delicious influence. Take this exceptionally beautiful example of Raja Bhoj and Kavi Kalidasa from ancinet Indian history. Once Raja Bhoj was sick and he was served with the hot soft Khichdi (rice … Continue reading Amazing facts of the National food of India!

Breast cancer awareness ! Need of time

दुर्लक्ष आणि संकोच ! मृत्यूस आमंत्रण! उशिरा झालेले निदान हे आज भारतात स्तनाच्या कर्करोगामुळे (कॅन्सर) झालेल्या महिला रुग्णांच्या मृत्यूचे मुख्य कारण आहे. स्तनांच्या कर्करोगाचे (कॅन्सर) लवकरात लवकर झालेले निदान हे पेशंट चा जिव वाचवण्यासाठी तसेच उपचारांची उपयुक्तता वाढविण्यात मोलाचे असते.सद्य उपलब्ध आणि सर्वात जास्त वापरल्या जाणाऱ्या प्रचलित निदान प्रकारांमध्ये कर्करोग (कॅन्सर) झाल्यावर तो झाला आहे … Continue reading Breast cancer awareness ! Need of time