skip to content

Indian cusine

Heal with Fire : Master key to immunity, Appetite (Agni)!

One of my blogs “10 diet mistakes that triggers immunity damage” (click to read) highlighted the role of appetite in nutrition and immunity. Readers responded back to know more about the Ayurvedic concept and term Agni (appetite /digestive fire).This blog will help you to identify your type of Agni /appetite. You will be delighted to …

Heal with Fire : Master key to immunity, Appetite (Agni)! Read More »

cereal grains, sack, harvest-6106821.jpg

“Golden wheat in black list?”

 “आरोपीच्या पिंजरा आणि गहू “ गेले काही दिवस सकाळी सकाळी whats app पाहिले कि वाचकांचे खूप एकसारख्याच आशयांचे messages मला येताय . एक गव्हाबद्दलची भली मोठी पोस्ट आणि लगेच ख़ाली प्रश्न ,”म्हणजे आम्ही पोळ्या खाणे सोडावे की काय?” “गहू  खाणे बंद करू का आम्ही ?” “डॉ क्रुपया या पोस्ट बद्दल काहीतरी लिहा” असे अनेक प्रश्न …

“Golden wheat in black list?” Read More »

Shopping Cart